MENU

Teatre en Anglés per totes les edats

Una manera divertida i lúdica d’aprendre Angles, entrenar l’espontaneïtat i la comunicació per mitjà d’una metodologia que potenciï el creixement personal i els diferents elements que ens ofereixen les arts escèniques.

El taller de teatre en engonals és una manera original de prendre contacte amb el llenguatge anglesa, on també s’utilitza les eines creació col lectiu i r totalphysical response i on a través dels exercicis es desenvolupa el treball en equip, la disciplina, el joc i la imaginació.

El taller de teatre en Angles s’ofereix a totes les edats, sempre prenent en compte l’edat general i les necessitats de cada grup.

El taller també esta disponible en castellà i aquesta àdhuc mes enfocada en la creació col•lectiva.