MENU

Cia Beneath the Skin

Beneath the Skin és una companyia de dansa-teatre que entre altres disciplines combina teatre sensorial en les seves obres i va ser fundat per Maisa Perk i Chiara Vaig donar Biagio en finals de 2010.

 És una companyia de dança- teatre que, entre altres disciplines, combina el teatre sensorial en les seves obres.

 La intenció de Beneath the Skin com diu el nom de la companyia, és treballar amb tot allò que esdevé sota la nostra pell, tot allò que ens completa com a éssers humans i que es reflecteix en cadascun dels nostres, a través de les diferents disciplines artístiques en les quals els integrants del grup es desemboliquen.

 Un altre element essencial per a la companyia és el de crear un ambient en el qual el públic no es redueixi solament a mirar des d’un punt extern, sinó que pugui empatizar, participar, sentir-se implicat i integrat en la vivència artística i humana.

  Beneath the Skin va presentar en la temporada 2010- 2011 les seves dues primeres obres de petit format: el cuentorial “Humans”, un conte que combina la dansa teatre i el teatre sensorial, i l’obra de dansa-teatre “Sigueu”. 

A la tardor de 2011 la companyia va començar amb la creació de l’obra va decidir “Vísceres”, una obra de dansa teatre sensorial ,que parla sobre la vivència individual i social de cossos femenins on l’espectador recorre un itinerari compost per set diferents ambients. En 2014 la compania estreno l’Obra El nostre cos.

 Al 2018 la compania estrenarà un sol de danza-teatre de la directora de la compania Masia Sally-anna PerkÉ.